Sida 1 av 1

Att rösta via ombud på årsmötet

InläggPostat: ons 05 feb 2014, 10:14
av Xian
Vi har fått förfrågningar om hur man gör för att rösta via ombud på årsmötet. Det står inget i DMF:s stadgar om hur det ska fungera. Så vi har gått till lagen om ekonomiska föreningar, som egentligen inte gäller för ideella föreningar som DMF, men det som står där kan ses som en riktlinje vi bör följa.

En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt.

Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud, om inte annat anges i stadgarna. Är medlemmen en juridisk person får denne företrädas av ombud som inte är medlem, om inte annat anges i stadgarna. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem, om inte annat anges i stadgarna. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.


Det innebär att en medlem som inte kan komma men ändå vill nyttja sin rösträtt får utse någon - en familjemedlem eller en annan DMF-medlem - att vara ombud, och sedan skriva en fullmakt att den personen har rätt att rösta i medlemmens namn. Ge sedan fullmakten till ombudet som måste ha med den till årsmötet. Kontrollera gärna att den personen inte är ombud för någon annan.

Vid själva årsmötet får sedan den eller de som är ombud för någon annan anmäla det så att röstlängden blir korrekt.

Re: Att rösta via ombud på årsmötet

InläggPostat: ons 05 feb 2014, 12:58
av Ulvert
Jag utgår från att medlemmarna som har ombud också ska ha löst medlemskap för 2014 om deras röst ska räknas?

Re: Att rösta via ombud på årsmötet

InläggPostat: ons 05 feb 2014, 14:40
av Xian
Ja, givetvis. För att ha rösträtt på årsmötet måste man vara medlem, och det innebär förstås även om man inte kan vara på plats.

Så det kan väl vara på sin plats att påminna dem som vill delta på årsmötet att det är klokt att betala medlemsavgiften nu snarast. Betalar gör man antingen på lokalen genom att försöka haffa en styrelsemedlem som kan hjälpa till eller, vilket är att föredra, så följer man de instruktioner som finns i bladerunner_35:s tråd i detta underforum och betalar via inbetalningskort.