Sida 1 av 1

Årsmöte

Postat: tis 12 nov 2019, 16:51
av Arkhan
Kallelse till årsmöte i DMF, Den Moroniska Föreningen.

Plats: På föreningens lokal på Linero på Vikingavägen 27c, källaringången.

Tid: Den 26/1-2019, kl 13.00


Dagordning årsmöte DMF, Den Moroniska Föreningen

Årsmötet öppnas.
Mötets giltighet.
Upprätta röstlängd.
Godkännande av dagordning.
Val av mötesordförande och mötessekretare.
Val av justeringsman.
Verksamhetsberättelse, antal medlemmar.
Ekonomi.
Godkännande av revisionsberättelse.
Ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse.
Valberedningen presenterar sitt förslag.
Val av två revisorer.
Val av valberedning inför kommande år.
Propositioner.
Motioner.
Verksamhet det kommande året.
Årsmötets avslutande.

MvH Styrelsen