Sida 1 av 1

Kallelse årsmöte DMF 2022

Postat: mån 20 dec 2021, 19:56
av norrman
Kallelse till årsmöte 2022 i DMF, Den Moroniska Föreningen

ÄNDRING:
För att så många som möjligt skall kunna delta så flyttas mötet från lokalen till att i stället vara digitalt.
Anmälan till mötet sker på denna länk : https://forms.gle/zkEdcMnJCfiAZYVC9

Google Meet-länk till själva mötet kommer sedan att skickas till er som anmäler er.

Plats: Digitalt
Tid: Söndag den 30/1-2022, kl 13.00

Dagordning årsmöte DMF, Den Moroniska Föreningen

Årsmötet öppnas.
Mötets giltighet.
Upprätta röstlängd.
Godkännande av dagordning.
Val av mötesordförande och mötessekreterare.
Val av justeringsman.
Verksamhetsberättelse, antal medlemmar.
Ekonomi.
Godkännande av revisionsberättelse.
Ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse.
Valberedningen presenterar sitt förslag.
Val av två revisorer.
Val av valberedning inför kommande år.
Propositioner.
Motioner.
Verksamhet det kommande året.
Årsmötets avslutande.

Valberedningen
Anders Persson, LL020685@gmail.com, 0709 - 21 83 97